MEVZUAT YAYINCILIK MERYEM GÖKTÜRK EĞİTİM SEMİNERİ


Kamu İhalelerine Katılma İmkanları, İhalelere İlişkin Haklar ve Yükümlülükler (Taşeron Yasası ve Diğer Son Yasal Düzenlemeler Işığında)

TEMEL KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARI

EĞİTİM PROGRAMI

Programın İçeriği:

Program aşağıda belirtilen ana konu başlıklarından oluşmaktadır.

I- 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNU

Temel Kavramlar, İlkeler ve Kurallar

İhale Yoluyla Kamu İdarelerine Sunulabilecek Mal, Hizmetler ve Yapım İşleri

Kamu İdarelerinin İhalesiz (İstisnalar Kapsamında) Yapabilecekleri Alımlar

İhalelerin İlanı

İhale Dokümanının (Şartnameler) Alınması

İhalelerde Aranan Şartlar

İş Ortaklığı (Ortak Girişim) Yoluyla İhalelere Katılma

İş Deneyim Belgeleri

Geçici ve Kesin Teminatlar

İhaleye İlişkin Yeterlilik Belgelerinin (Ekonomik, Mali, Mesleki ve Teknik) Hazırlanması

Teklif Mektubunun Düzenlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Teklif Zarfının Sunulması

İhale Gününde İlk İhale Oturumu

Pazarlık Usulü İle Yapılabilecek İhaleler

Doğrudan Temin Yöntemi

İhaleye Katılmayacaklar ve İhale Dışı Bırakılacaklar

Bir Bütün Olarak İhale Süreci

İsteklilerin Teklif Belgelerinin İncelenmesi ve Değerlendirilmesi

Aşırı Düşük Teklif Sorgulamaları

İhale Kararı Verilmesi veya İhalenin İptali

Sözleşmenin İmzalanması

İhale İşlemlerine Karşı Şikayet ve İtirazen Şikayet Mekanizmaları

İhalelerde Yasak Fiil ve Davranışlar ile İhalelere Katılmaktan Yasaklanma

Uygulamada Karşılaşılan Tereddütlü Konular

II- 4735 SAYILI KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

Sözleşme Türleri

Fiyat Farkı Usul ve Esasları

Muayene ve Kabul İşlemleri

İş Artışı veya İş Eksilişi

Hakedişlerin Düzenlenmesi ve Ödenmesi

Mücbir Sebepler ve Süre Uzatımı

Sözleşmelerde Değişiklik Yapılması ve Sözleşmenin Devri

Sözleşmenin İdare veya Yüklenici Tarafından Feshi

Yasak Fiil ve Davranışlar

Kesin Teminatların İade Edilmesi veya Gelir Kaydedilmesi

Programda Öne Çıkan Özellikler:

Kamu ihale mevzuatı ihale kanunlarının yanısıra ihale uygulama yönetmelikleri, usul ve esaslar, genel tebliğ, yargı ve Kamu İhale Kurulu (KİK) kararlarıyla şekillenen ve çok geniş bir yelpazeyi kapsayan bir alandır.

Kamu ihalelerine katılmak isteyen işletme sahipleri ve şirketlerin hak ve yükümlülüklerini tam anlamıyla bilmesi ve ihale sürecinde yanlışlıklar yapmaması için bütün bu mevzuat metinlerinin içeriklerinin özellikle ihalenin temel kavramları ve ilkeleri ile ihale süreci ve prosedürlerinin farkında olması gerekmektedir.

Kamu idaresi ile ihaleye katılan işletme sahipleri ve şirketler arasındaki ihtilafların çözümü ise konuya ilişkin emsal yargı kararları ve KİK kararları gibi yardımcı kaynakların da irdelenmesi suretiyle mümkündür.

İşte ihale mevzuatını bir bütün olarak işlemeyi amaçlayan bu program, uygulamaya ilişkin tereddütlü hususlara özel bir önem vererek eğitim sırasında soru-cevaba da imkan sağlamak suretiyle ihale mevzuatını interaktif bir şekilde sunmayı amaçlamaktadır.

Beklenen Katılımcı Profili:

Bu eğitim gerek kamu ihalelerine katılmak isteyen gerçek veya tüzel kişilerin gerekse bu kişilerin işletmelerinde görev yapan personelin kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusundaki temel bilgi ihtiyaçlarını karşılayacak düzeyde tasarlanmıştır.

Beklenen Fayda:

Program sonunda katılımcılar ihale süreci ve sistematiği konusunda genel olarak daha derin ve kapsamlı bilgi sahibi olabilecek, belli bir bilgi ve tecrübeye sahip olanlar ise bilgilerini güncelleme ve teyit etme imkanı bulacaklardır.

Sunum Özellikleri:

Sunumlar powerpoint üzerinden yapılacak olup her bir ihale konusunun uygulama şekli örnek olaylarla anlatılacaktır.

Eğitmen:

Eğitim, ihale işlemlerinin denetiminde bulunan, kamu ihale mevzuatı konusunda çok sayıda kitap ve makale çalışmaları ve aynı zamanda adli bilirkişilik çalışmaları ve tecrübesi bulunan bir meslek mensubu tarafından verilecektir.

EĞİTMEN- AHMET ARSLAN

MALİYE BAKANLIĞINDA AKTİF GÖREVDE

İLETİŞİM BİLGİLERİ

MEVZUAT YAYINCILIK - MERYEM GÖKTÜRK

SAĞLIK 1 SOKAK NO: 5/11 SIHHIYE / ANKARA

0 507 984 15 72 – 0 312 433 13 71

Eğitim Gün Fiyatları

EĞİTİM TARİHİ : 17-18 OCAK 2019 TARİHLERİNDE 2 GÜN

BÜYÜKHANLI PARK HOTEL***** -Simon Bolivar CD No 34 Çankaya /Ankara

KİŞİ BAŞI FİYAT : 1.200.00TL +KDV EĞİTİM EĞİTMEN KONAKLAMA . HERŞEY FİYATLARA DAHİLDİR.

29.11.2018 10:51:00